La Grevolosa, en el inventario de los bosques singulares de Catalunya (v.cat)


FAGEDA DE LA GREVOLOSA

La Grevolosa, dins l’inventari de boscos singulars de Catalunya

Fagela la Grevolosa
FageDa DE la Grevolosa

S’entén per a bosc singular aquell que presenta valors molt superiors als de la matriu de boscos que conformen un territori, considerant que les singularitats estan lligades a l’edat (la seva pèrdua seria irreversible a l’escala de temps humana), la biodiversitat que genera (des de l’habitat per animals vertebrats, fins fongs i insectes), la conservació, la monumentalitat… Son boscos no explotats i de minsa freqüència humana. Cal assenyalar que la singularitat ve definida pel context del territori en que es valora (un bosc considerat singular en una comarca, podria no ser-ho en una altra).Mitjançant científics del staff i col·laboradors del CREAF(Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) i després visitar 796 boscos, finalment s’han designat 292 espais que formen part de l’inventari de boscos singularsde Catalunya (un 0,3 % de la massa forestal catalana). Aproximadament la meitat són de propietat privada i un 40 % són espais protegits. La fageda de La Grevolosa, propietat de la Generalitat, n’és un dels destacats en aquesta classificació.

La Grevolosa
La Grevolosa

El CREAF ha constatat que el 50 % dels boscos inventariats són madurs, amb més de 200 anys de vida. L’arbre més vell es troba a l’àrea dels Encantats (Parc Natural de l’Alt Pirineu), on en un gran bosc d’avets segueix viu un exemplar de 509 anys.Per a fer l’inventari es van estudiar més de 3.000 propostes, provinents de pagesos, excursionistes i ciutadans de tots els indrets. Es van comparar imatges aèries de fa quasi 60 anys amb les actuals, a banda de treballar amb inventaris forestals diversos. Un 20 % dels boscos singulars catalogats han estat detectats pel mateix CREAF, mitjançantortofotomapes, doncs no se’n tenien referències d’exploració. A l’inventari apareixen fins a 27 espècies d’arbres.

La fageda de La Grevolosa, que sortosament tenim com a veïna, és un dels boscos més espectaculars de Catalunya, amb més de 300 anys de vida. Presenta un impressionant col·lectiu d’arbres amb més de 40 metres d’altura i els troncs poden tenir més d’un metre de diàmetre. El més gran té un perímetre a la base de 5,81 metres i a la copa exhibeix un diàmetre de 18,50 metres. Aquest exemplar extraordinari té una edat propera als 300 anys. Per la monumentalitat del bosc, així com per la diversitat vegetal i de fauna que mostra, ja fa anys que La Grevolosa està inclosa dins l’Espai d’Interès Natural de les serres de Milany-Santa MagdalenaPuigsacalm-Bellmunt.