Progressa el concepte ‘Slow Tourism’


Slow Tourism

El turisme tranquil o slow tourism segueix la seva progressió als països
desenvolupats. Es tracta d’un tipus de turisme sostenible i respectuós (en el qual
participen les economies locals), que aporta al viatger una experiència cultural i de
natura allunyada de la massificació. Implica descobrir paratges amb profunditat, sense
pressa i sempre tenint cura de l’ecologia de l’entorn. És una filosofia de viatge
immersiva per conèixer indrets naturals poc explotats, així com d’altres atractius del
territori, com la seva gastronomia.
Dins de la Unió Europea es va impulsar amb aquesta finalitat el projecte Med
Pearls
, a partir de llocs amb baixa densitat turística. En el cas de Catalunya (a través
de la Generalitat i l’Agència Catalana de Turisme), aquesta iniciativa s’ha aplicat de
forma pionera i la subvenció inicial Med Pearls s’ha destinat a 6 propostes turístiques,
les quals s’ubiquen a les comarques de Ribera d’Ebre, l’Anoia i Les Garrigues. Cada
producte turístic rep una subvenció de 16.000 € i ha d’acreditar el seu atractiu natural i
viabilitat, d’acord amb els principis essencials de l’slow tourism.
Les propostes slow estan pensades només per a grups reduïts i a través
d’agents turístics del territori (que proposen allotjaments locals o de caire familiar).
També han de garantir la conservació del patrimoni natural i cultural, promoure l’actitud
ecològica, incentivar la cultura gastronòmica del territori (a aplicar en els paquets amb
àpats inclosos) i primar la mobilitat sostenible (itineraris a peu, a cavall, amb canoa, en
bicicleta…). Alhora, han d’oferir alternatives de transport públic al viatger per arribar al
poble de referència. Les visites poden ser guiades –sempre en grups reduïts- o bé
self-guided (auto-guiades, amb ajuda informativa i d’orientació).

Etiquetes: